Büyü Yolları

İyi büyüler dinler ve mezhepler tarafından kabul edilirken kötü büyülerin tek taraflı olması, insanın iradesinin elinden almasından dolayı yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Çünkü büyü ile insanın kaderi değiştirilmeye çalışıldığı için şirk koşmaya eşdeğer bir günahtır. Günümüzde kötü büyüleri kullanmak isteyen insanların kişisel olarak psikolojik problemlere sahip olduğu, aciz bir insan olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir.
Kötü büyü insanın enerji dolu bedenine zarar vererek hem fiziksel hem de ruhsal problemlerin oluşmasına neden olan ruhsal bir hastalıktır. Kötü büyü zarar verirken insanın enerji sistemini bozduğu için tedavisi biraz zordur. Tedavi sadece enerjetik tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edilir ve zaman ve gayret isteyen bir tedavidir. Bu tedaviyi uygulayacak kişinin mutlaka işinde uzman biri olması gerekmektedir.
Böyle kötü büyü durumlarıyla karşılaşmamak için insanlar çeşitli tedbirler almalıdırlar. Bu büyülerden korunmak için hem maddi hem de manevi yöntemler vardır. Manevi yöntemlerde insanlar kendi dinlerine ait olan önemli sözleri, duaları yapmalıdırlar. Örneğin İslam dininde, belli zaman aralıklarında besmele çekmek, fatiha suresini okumak gibi uygulamalar vardır. Maddi olarak ise fakirlere, dilencilere para vermek, kurban kesmek gibi uygulamalar vardır.
İnsanlar ne zaman büyü yapılır? Yapılan büyünün etkisi ne zaman başlar diye düşünceler içerisindedirler. Büyünün, duaların ve muskaların kendine özel ve ayrıca büyülenen insana aitbelirli zamanları, günleri, geceleri, haftaları ve mevsimleri vardır. Bu durum ayrıca büyünün iyi ya da kötü olmasına göre değişkenlik göstermektedir.

Devamı Tılsım

Tılsım, içerisinde doğaüstü güçler ve kuvvet taşıdığına inanılan şeylere denir. Toplumumuzda; sihir,büyü gibi isimlerle anılmaktadır.
Tılsımlar, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Başa takılan tılsımların kişiyi iftira,nazar gibi kötülüklerden koruduğuna inanılır. Tılsım genellikle altın,gümüş gibi maddelerden üretilmektedir. Fakat, bunların taklitlerinden yada mücevher dediğimiz değerli taşlardan da yapılabilmektedir. Bunların dışında deniz kabuklarını kullanarak tılsım yapan kişilerde bulunmaktadır.

Devamı Büyü

Büyü, hayatımızda olumlu ve olumsuz değişimleri etkileme sanatıdır. Aynı zamanda doğada bulunan ama bilim tarafından henüz açıklanamamış olan bir güçtür. Doğanın tüm parçaları birbiri ile bağlantı halindedir; tıpkı bir örümcek ağının tüm telleri gibi. Ağın bir parçasına dokunursanız, bütün ağ titrer. Dünya dinlerinin her biri bu ruhsal ağın bir parçasıdır; tüm yaratılış ve doğa bir bütün olarak bağlantılıdır. Bu yaşam ağına bağlanmanın bir yolu, büyü uygulamalarıdır. Büyü yaparken ve olumlu değişimler gerçekleştirmeye çalışırken, ruhsal ağda nazik bir şekilde yeni örgüler oluştururuz.
Büyü bilim değildir. Büyünün temel düşüncesi telkin ve iletişimdir. Bilimde iletişimdir ama büyü başka bir iletişim kurmak niyetindedir: bilimin henüz ulaşamadığı boyutlara ulaşmak, bugün normal ötesi (paranormal) dediğimizi normal hale getirmek, iletişimi evrenselleştirmektir.


Okumaya devam et

Ayırma Büyüsü

Ayırma büyüsü;
• Seven iki insanı birbirinden ayırmak
• Kötü yola düşen kişiyi o yoldan çıkarmak
• İçine cin giren kişilerden cini ayırmak
• Evinde kaynanasından kurtulmak isteyen kişiler için kaynanayı ayırmak
• Bir erkeği evinde ayırmak gibi amaçlarla yapılmak istenilmektedir.
Ayırma büyüsü bunlar gibi birçok amaçla yapılırken her bir amaç için farklı bir büyü yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin tutma olasılığı, büyüyü yapan kişinin tecrübesine, büyü yaptıran kişinin isteğine ve büyünün yapıldığı zamana göre değişmektedir.
Ayırma büyüsü için en çok kullanılan yöntemler;
• Sabun büyüsü
• Kaşık büyüsü
• Domuz yağı büyüsü
• Ölü toprağı büyüsü yöntemleridir. Bu büyüler içinde en tehlikeli ve öldürücü olan ‘Sabun Büyüsü’ kesinlikle yapılmamalıdır.
Sabun büyüsünü yapmak isteyenler; büyü yapmak istediği kişinin saçından 7 tel alınır. Sonra yeni alınan bir beyaz sabuna büyü yapılacak kişinin annesinin ve kendisinin adı yazılır ve aldığımız saçlar sabuna sürülür. Sabuna bakır bir iğne saplanarak belirli dualar okunur. Bu dualar 7 gün boyunca okunmalıdır. Daha sonra kör bir kuyuya sabun atılır. Kuyuya attığımız sabun zamanla eridikçe büyü yapılan kişide evinde zamanla zayıflar ve ölür. Bu büyünün kesinlikle yapılmasını gerekmektedir. Sadece bilgi amaçlı olarak yazıldı.
Diğer ayırma büyüsü olan kaşık büyüsü ise, seven iki insanı, evlileri, dostları ayırmak için yapılmaktadır. Yapılışında, iki tahta kaşığa ayrı ayrı olarak ayırmak istenilen kişilerin annelerinin ve kendilerinin isimleri yazılır. Kaşıklar birbirine ters değecek şekilde arka araya getirilir. Daha sonra bu kaşıklar bir mezara götürülüp ölünün kefenine sürülerek başka bir mezara götürülüp gömülür. Yapılan büyülerde olduğu gibi ayırmak istenen kişiler zamanla birbirinden soğuyarak ayrılırlar.
Bu büyü yöntemlerini kullanırken eğer amacınız hayra alamet bir büyü değilse yapmayınız. Çünkü kara büyüler insanın kaderini değiştirdiği için Allah’a şirk koşmak gibidir ve bu günah affedilmez bir günahtır.
Okumaya devam et

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır

Eskiden deri kullanılarak yapılan büyü, günümüzde deriyi bulmanın zorluğu nedeniyle kâğıt kullanılarak da yapılabilmektedir. Altlı üstlü konulan iki kâğıttan üsttekine kalem kullanarak üçgen oluşturacak şekilde baskı yapılır. Daha sonra üçgenin tam ortasına bir daire çizilir ve üstteki kâğıda baskı ile çizilen şekillerin yansıdığı alttaki kâğıttaki çizgiler kırmızı bir kalem kullanılarak belirginleştirilir. Ardından daire içine arzu edilen insanın adı okunaklı bir şekilde yazılır. Dairenin dışına ise büyüyü yapan kişi yukardan başlayarak sağdan sola dairenin tamamını kaplayacak şekilde kendi adını yazar. Daha sonra kâğıt ters tutularak bu üç büyük cinin adı sağdan sola yazılır. Gece saat 3’ten güneşin doğduğu ana kadar bu söylenenler yapıldıktan sonra üstte yer alan kâğıt yakışıp kül haline getirilir. Karıştırılan bu küllere hafif ıslak haldeki parmağınızda dokunarak altta kalan kâğıdın üzerine o kâğıtta yer alan çizgiler hizasında sürülür. Bu çizgiler kırmızı kalem ile belirginleştirilse de kâğıtta yer alan diğer çizgilere kesinlikle kalem değdirilmez. Oradaki çizgiler bu küller yardımı ile belirgin hale getirilir. Temiz bir yerde saklanıla bu kâğıt okuma saati gelindiğinde alınarak çar, çur, çor diye bu büyük cinlerin adları 490 kez okunur. 7 gün boyunca aynı saatte bu okuma işlemi yapıldıktan sonra büyülenen kişi büyü yapana deli gibi âşık olur ve aşkından yanar. Bu kâğıt, temiz bir bez ile sarmalandıktan sonra kaldırılır ve aşkın her zaman devam etmesi için ara sıra alınarak okunur.
Okumaya devam et

Büyü

İslam geleneğinde 3 tür büyüye rastlanır:
1. Davah, sihirli sözcükler ve cin çıkarmayı kapsar. Dualarda yalnızca Allah’ın iyi meleklerin ve iyi cinlerin adı geçerse yasaldır.
2. Sihir, kötü cinlerin elindeki güce bağlıdır.
3. Kihanah ya da falcılık. Bunlardan ikincisi ve üçüncüsü yasaklanmıştır.
Davah denilen, Allah’ın kutsal adları ya da daha çok sıfatları aracılığıyla dua edilen, melek ve iyi ruhların çağırıldığı bir büyü sistemi yaygın olarak kullanılmakta ve Müslümanlarca da yasal sayılmaktadır. Amaç dostlar arasında dostluk, evlenmek üzere olanlara sevgi, hastalıkları iyileştirmek ve yeni girişimlerde başarı aşılamaktır. Ancak benzer yöntemlerin tam tersi sonuçlar verebileceği de kabul edilir , ki bu durumda uygulama yasadışıdır. Bu sistemi uygulamak isteyen kişinin yapacağı uygulamaya göre evinden her türlü hayvanı çıkartması, yabancıları evine almaması, evini tütsülemesi ve bazı yiyeceklerden ve kokulardan uzak durarak 40 gün oruç tutması gerekir. Her zaman doğruyu söylemeli ve alçakgönüllü olmalıdır. Üzerinde Arap alfabesinin 28 harfinin, onlarla ilişkilendirilen sayıların ve onlara denk gelen Allah’ın adları ya da sıfatlarının, bu sıfatların sınıfları ve anlamlarını, harflerin niteliklerinin bulunduğu birtakım majik tabloları ve ilişkilendirilen melekler, cinler, burçlar, gezegenler, elementler ve parfümlerin olması ve onlardan anlaması gerekir. Davah sanatı, kişinin adında bulunan harflere göre kişinin yalnızca başka bir kişiyle nasıl anlaşacağını ya da bazı şeylerin onu nasıl etkileyeceğini araştırmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, melekleri ve cinleri yardıma çağırır ve onu kötülüklerden korur.
Birçok Müslüman her türlü büyüye karşı nazarlıklar takar. Peygamberimizin bile nazara inandığının anlaşıldığı belirtilir. Bu konuyla ilgili olarak Sünnilerin Mişkat adlı geleneksel kitaplarında bahsedilir.Kur’an ve Kur’an’dan belirli ayetler nazarlık olarak taşınmaktadır. Büyüye karşı olan belli sureler tercih edilir ( 113 Felak ve 114 Nas Sureleri). Bunlardan ilki “düğümlere üfleyenlerden” söz eder. Hz. Muhammed’in zamanında büyücü ve üfürükçülerin uygulamalarından söz eder ve hatta Cebrail kendisine bu kötü etkiden nasıl kurtulacağını söylene dek, Peygamberimiz’in kendisinin de onlardan etkilendiği söylenmektedir. Üfürükçü bir ipe düğümler atar ve her birine zarar vermek istediği kişinin adını üfler. Peygamberimiz’in durumuna gelince, Cebrail düğümlerin kendiliğinden açılmasına ve büyüden kurtulmasına neden olan sözcükleri bildirir.
Kur’an’ın sözcüklerinin büyük bir gücü olduğu çoğunlukla kabul edilirken bazı Araplar nazarlıklarında şunlardan bazılarını kullanırlar:
• Allah’ın adları örneğin, en kutsal yedi adını yada doksandokuz sıfatını
• Her birinin içinde simgesel bir adı olan Kur’an’ın surelerinin (bölümler) adları
• Yedi ana Peygamberin adları (Adem, Musa, Yakup, Davut, Süleyman, İsa ve Muhammed)
• Yedi gezegenin adı
• Dört büyük melek ya da nurun adları ( Allah’ın sözlerini Hz. Muhammed ve diğer peygamberlere ileten Allah’ın gücü Cebrail, iblislere karşı savaşan ve kıyamet günü teraziyi tutan, adı Allah sevgisi anlamına gelen Mikail, kıyamet günü mahşer borusunu üfleyecek olan sur meleği İsrafil ve ölüm meleği Azrail)
• Dört ya da beş element ( Toprak, su, hava, ateş ve bazen de ruh)
• Cinlerin yedi kralının adları
• Zodyak’ın yedi burcunun işaretleri
• Ay’ın yirmi sekiz evini
• Arap alfabesinin yirmi sekiz harfini
• Okült anlamlar taşıyan sayıları
• Majik kareler ( Örneğin; içinde sıralı sayılar olan ve hangi yönden toplanırsa aynı sayının elde edildiği, kendinin de bir anlamı olan kareler)
• Majik etkisi olduğuna inanılan, İbrani, Mısır ya da Gnostik kaynaklardan türemiş simgeler
• İnsan ve hayvan resimleriyle insan vücudundan bazı resimler ( Daha çok Şiilerin kullandığı el resmi)
Kara büyü, Kur’an’da ve tüm Müslüman geleneklerinde katı birbiçimde yasaklanmıştır. Kara büyüyü şeytanın ve hizmetkarlarının ( ki onların arasında kötü cinler de vardır) yaptıklarının neden olduğu düşünülür. Büyücü bu ruhları uyandırır. Hastalık ve ölümün, çoğunlukla kara büyüden kaynaklandığına inanılır. Bunun bir örneği, “Bin bir gece masalları”nda büyülenen prensin öyküsünde gerçekleşir.

Medyumlar

Medyumlar, trans durumda ilişki kurduktan sonra karşı taraftan aldığı cevapları, insanlara sözlü veya yazılı bir takım hareketlerle sunarlar. Medyumlar özelliklerine göre 2 gruba ayrılmaktadırlar. Mantal Medyum ve Fizik Medyum diye adlandırılan medyumlar, farklı yöntemler kullanarak aynı sonuca varmaktadırlar. Fakat bu aynı sonuç her zaman birebir değildir. Çünkü medyumlar, bilgi ve tecrübesine göre farklılık göstermektedirler.
Fizik Medyum, resim, gösterim ve hareket olma üzere elleri ve kollarıyla bir çok şeyi anlatırken, Mantal Medyumlar ise bedenlerini ruhsal kullanıma sunarlar. Bazen medyumlar trans halinde fincan, küre gibi araçlar kullanarak iletişim kurduğunu karşısındaki insana daha açık bir şekilde sunmaktadırlar.
Medyumlar, çoğunlukla trans halindeyken, transın derecesine, şiddetine göre başka kişilerin kimliğine bürünmektedir. Örneğin bilmediği bir dili, o yabancı kişinin ses tonuyla konuşma, o kişinin yüz hatları gibi hatlara sahip olmak gibi esrarengiz değişiklikler göstermektedirler. Transın derecesi hafif olduğunda medyum ne yaptığının farkındadır ve birçok olayı kontrol edebilmektedir. Eğer tam trans haline geçmişse medyum her türlü gelen emire boyun eğerek otomatik olarak fonksiyonları gerçekleştirmektedir. BU şuuraltı durumda olduğunun farkına ancak trans geçtikten sonra çizdiği şekillerle varabilmektedir. Bazı medyumlar ise bu durumun çok önemli olduğunu fark ederek video kaydı yapmışlar ve bu durumları belgelerle kanıtlamışlardır. Medyumlar, sadece güçlü radyasyon enerjileriyle diğer boyuttaki canlılarla iletişim kurabilen ileticilerdir. İlahi bir varlık değildirler.

Medyum Burak

Bize mail ile ulaşabilir sorununuzu gönül rahatlıyla danışabilirsiniz.Tüm yazışmalarınız gizli kalacaktır.
Not: Lütfen Fal ve Gelecek Yorumu Gibi Konular için mail atmayınız.Bu konularda çalışma yapılmamaktadır.

0553 371 89 94 – medyumburak@gmail.com